Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αναβαθμίσεις στο νομοσχέδιο - Ποιες τροποποιήσεις εξετάζονται

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αναβαθμίσεις στο νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις εξετάζονται

Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο νόμου για το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών έως το τέλος Νοεμβρίου. Ο στόχος είναι να επιτευχθούν αλλαγές που θα εξυγιάνουν την αγορά, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα και θα καταστήσουν το σύστημα πιο δίκαιο για τη μεσαία τάξη. Το Υπουργείο εξετάζει πιθανές αλλαγές που θα ελαχιστοποιήσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Παρά τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι το σχέδιο θα προχωρήσει όπως έχει, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει ριζικές αλλαγές σε ακανθώδεις διατάξεις του νομοσχεδίου για το τεκμαρτό εισόδημα. Παρόλο που αποκλείεται υποχώρηση στις πιέσεις, εξετάζονται αιτήματα για τροποποιήσεις που θα καθιστούν τις διατάξεις πιο ευνοϊκές για τους επαγγελματίες.

Κρίσιμη γραμμή θεωρείται η μείωση των συντελεστών υπολογισμού βάσει των ετών λειτουργίας μιας επιχείρησης και ο υπολογισμός του κριτηρίου του τζίρου. Επίσης, προτείνονται αλλαγές στα κριτήρια για τους μισθούς των υπαλλήλων και στις εξαιρέσεις που θα απαλλάσσουν επαγγελματίες από το τεκμαρτό εισόδημα.

Σημαντική προσοχή δίνεται στη διατήρηση της βασικής φιλοσοφίας του τεκμαρτού εισοδήματος, ενώ εξετάζεται πιο ευνοϊκή μεταχείριση για ζευγάρια ελεύθερων επαγγελματιών. Παρά τις συζητήσεις, πιθανόν να μην γίνουν δεκτές ορισμένες προτάσεις, όπως η προσμέτρηση ενοικίων, μερισμάτων ή εισοδημάτων του συζύγου για το τεκμαρτό εισόδημα.

Εν τέλει, παρόλο που συζητείται ως ενδεχόμενο, δυσχερώς θα γίνει δεκτό να υπάρξουν αλλαγές για επαγγελματίες άνω των 65 ετών, εργαζόμενους για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους πριν και μετά τη σύνταξη.

Ο νέος φορολογικός αλγόριθμος που προτείνεται επικεντρώνεται σε σημαντικά σημεία που επηρεάζουν τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος. Πρώτον, εξετάζεται το πρόβλημα των υψηλών μισθών, όπου οι υπερβολικά αυξημένοι μισθοί εργαζομένων συνεισφέρουν αυτόματα στο φορολογητέο εισόδημα του επαγγελματία. Για αποφυγή αδικιών, εισάγεται όριο στους μισθούς έως τα 30.000 ευρώ.

Ένα άλλο κύριο σημείο είναι ο “ασανσέρ” του τζίρου, όπου ο τζίρος της επιχείρησης συγκρίνεται με τον μέσο όρο του κλάδου. Υπερβάσεις σε αυτόν τον τζίρο οδηγούν σε διπλασιασμό ή πενταπλασιασμό του φορολογητέου εισοδήματος. Σκέψεις γίνονται για μείωση των συντελεστών πολλαπλασιασμού για να αντιμετωπιστούν πιθανές αδικίες.

Επίσης, προτείνεται να εξαιρεθούν αυτομάτως ορισμένοι κλάδοι με χαμηλές εισπράξεις από τον υπολογισμό του τζίρου, αλλά υπάρχει ανησυχία για τους συντελεστές πολλαπλασιασμού. Επίσης, εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης στοιχείων της προ-προηγούμενης χρονιάς για τον υπολογισμό του μέσου τζίρου, ανακαλύπτοντας ότι τα στοιχεία από τις εκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις μπορεί να είναι πιο αξιόπιστα.

Ένα τρίτο σημείο επικεντρώνεται στα επαγγέλματα που αντιμετωπίζουν εξαφάνιση. Ο νέος αλγόριθμος μπορεί να πλήξει τους επαγγελματίες αυτούς, εφόσον τα ελάχιστα τεκμαρτά εισοδήματα παραβλέπουν την πραγματική κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι κλάδοι εξαιρούνται, υπάρχει ανησυχία για πιθανές απώλειες επαγγελματιών που μπορεί να αναδειχθούν από τη συγκεκριμένη προσέγγιση.

Τέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει εξαιρέσεις για ειδικές περιπτώσεις, όπως άτομα με ελάχιστο εισόδημα λόγω υποχρεώσεων όπως η στράτευση ή η νοσηλεία. Επίσης, εξετάζεται η δυνατότητα δεκτών εξηγήσεων για ευρύτερες καταστάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οικονομικά ή άλλα ανεξάρτητα γεγονότα που επηρεάζουν το εισόδημα.

  • Υπερκαταλογισμός υπερωριών

Το θέμα των υπερωριών προκαλεί επίσης ανησυχίες. Η πρόταση επιτρέπει τον υπερκαταλογισμό τους, αλλά μόνον εάν σχετίζονται με την εκτέλεση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Επομένως, υπάρχει ο κίνδυνος υποκειμενικής ερμηνείας και κατάχρησης, καθώς η διάκριση μεταξύ προσωπικών και επαγγελματικών υπερωριών είναι περίπλοκη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες φορολογικές επιβαρύνσεις για τους επαγγελματίες.

  • Περιθώριο ευελιξίας και εξαιρέσεις

Η έλλειψη ευελιξίας στην πρόταση φαίνεται να είναι ακόμη ένα πρόβλημα. Οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις είναι περιορισμένες και οι γενικοί κανόνες ενδέχεται να μην λαμβάνουν υπόψη ειδικές καταστάσεις που επηρεάζουν το εισόδημα. Η προσθήκη περισσότερων παραμέτρων για ευελιξία και η δυνατότητα αντιμετώπισης εξαιρέσεων με βάση τις συνθήκες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση δικαιότερης φορολογικής μεταχείρισης.

  • Κίνδυνος απώλειας επαγγελματιών

Το θέμα της εξαφάνισης επαγγελμάτων είναι επίσης κρίσιμο. Η προτεινόμενη προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια επαγγελματιών, καθώς ορισμένοι κλάδοι ενδέχεται να μην είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικοί της πραγματικής κατάστασης. Απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των επιπτώσεων και ενδεχομένως προσαρμογές στον αλγόριθμο προκειμένου να αντιμετωπιστούν δυνητικές ανισότητες και απώλειες στον επαγγελματικό χώρο.

ViberΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Viber για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
TelegramΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Telegram για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
Scroll to Top