Ελλάδα: Στην 5η Θέση για Υψηλότερη Φορολογία ως Ποσοστό του ΑΕΠ στην Ε.Ε. με Συνεχή Αύξηση των Φόρων από το 2019 έως το 2022!

Ελλάδα: Στην 5η Θέση για Υψηλότερη Φορολογία ως Ποσοστό του ΑΕΠ στην Ε.Ε. με Συνεχή Αύξηση των Φόρων από το 2019 έως το 2022!

Το 2022, τα φορολογικά έσοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εισφορών, ανήλθαν κατά μέσο όρο στο 41,2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), αντιστοιχώντας σχεδόν στο 90% των συνολικών εσόδων της γενικής κυβέρνησης. Στη ζώνη του ευρώ, ο λόγος των εσόδων από φόρους προς το ΑΕΠ ήταν υψηλότερος, φτάνοντας το 41,9%.

Ο λόγος φόρου προς ΑΕΠ διέφερε σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ το 2022, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Ελλάδα και η Ιταλία. Αντίθετα, Ιρλανδία, Ρουμανία, Μάλτα, Λετονία, Βουλγαρία και Ελβετία είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά.

oikonomia 2023 1
Διάγραμμα 1: Έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές, 2022, % του ΑΕΠ

Οι πίνακες παρουσιάζουν τη σύγκριση των φόρων για τα έτη 2021 και 2022, καθώς επίσης και την εξέλιξη της φορολογίας ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2015 έως το 2022. Εμφανίζεται η σταθερή αύξηση της φορολογίας, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει την 5η μεγαλύτερη φορολογία ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ παρατηρείται αύξηση φόρων κατά 0,9% του ΑΕΠ το 2022 σε σχέση με το 2021, και αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με το 2019.

oikonimia 2023 3
Σύγκριση φόρων 2021-2022
oikinomia 2023 2
Εξέλιξη φορολογίας ως ποσοστό του ΑΕΠ από 2015-2022
oikonomia 2023 4
Εξέλιξη φορολογίας ως ποσοστό του ΑΕΠ από 2015-2022
ViberΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Viber για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
TelegramΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Telegram για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
Scroll to Top