Στην ΕΕ, η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα έξοδα για στέγαση!

Στην ΕΕ, η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα έξοδα για στέγαση!

Η συνεχιζόμενη ανάγκη των Ελλήνων να αφιερώνουν σημαντικό ποσοστό του εισοδήματός τους για στέγαση αποτελεί ανησυχητικό φαινόμενο, καθώς το 34,2% του εισοδήματός τους πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μόλις 19,9%. Περίπου το 27% του πληθυσμού στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπο με υπερβολικά υψηλό κόστος στέγασης, υπερβαίνοντας το 40% του εισοδήματός τους.

Παράλληλα, οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, ενώ η αύξηση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια παραμένει υψηλή. Η απόκτηση κατοικίας γίνεται όλο και πιο δαπανηρή, ενώ η επιβάρυνση των πολιτών αυξάνεται, δημιουργώντας οικονομική πίεση στην κοινωνία.

Scroll to Top