Κανένας Εβρίτης δεν βρίσκεται μεταξύ των 16 μελών της Ειδικής Επιτροπής που συστήθηκε για την κατάρτιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τα καμένα στον Έβρο

Κανένας Εβρίτης δεν βρίσκεται μεταξύ των 16 μελών της Ειδικής Επιτροπής που συστήθηκε για την κατάρτιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τα καμένα στον Έβρο

Κανένας Εβρίτης δεν βρίσκεται μεταξύ των 16 μελών της Ειδικής Επιτροπής που συστήθηκε για την κατάρτιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τον Έβρο με σκοπό την αποκατάσταση των επιπτώσεων, συνεπεία των πυρκαγιών του 2023 και την ανασυγκρότηση της περιοχής.

Δεν φτάνει που όπως διαβάζουμε στο ΦΕΚ το οποίο δημοσιεύθηκε προχθές 21 Νοεμβρίου 2023 (μια ημέρα πριν την συζήτηση στην Βουλή από τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα αντιμετώπισης των καταστροφών από τις πυρκαγιές στον Έβρο, η Επιτροπή είχε συσταθεί από τις 11 Σεπτεμβρίου και τώρα δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την σύσταση, συγκρότηση και τον ορισμό μελών της. Μάλιστα δεν κρίθηκε ικανός κανένας θεσμικός του νομού Έβρου να συμμετέχει σε αυτήν, αν και μετέχουν πολλά κυβερνητικά στελέχη. Ούτε καν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης δηλαδή. Επίσης, δεν υπάρχει κανένας Καθηγητής από το Τμήμα Δασολογίας, Περιβάλλοντος της Ορεστιάδας, αν και ένας από τους βασικούς άξονες που θα ασχοληθεί είναι η αναγέννηση των δασικών εκτάσεων της περιοχής και, ειδικά, του πολύτιμου Δάσους της Δαδιάς.

Πέρασαν λοιπόν σχεδόν τρεις μήνες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, αν και έγινε η σύσταση της Επιτροπής από τις 11 Σεπτεμβρίου, φτάσαμε τέλη Νοεμβρίου για να δημοσιευθεί και να συνεδριάσει για να… πιάσει δουλειά. Αυτές οι φοβερές… ταχύτητες του ελληνικού Δημοσίου είναι πραγματικά αξιοθαύμαστες. Μάλιστα επειδή αναφέρεται ότι σκοπός της είναι η εκπόνηση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, μέχρι το τέλος του 2023, αλήθεια, πότε θα προλάβει στο διάστημα που απομένει να συνεδριάσει και να το ετοιμάσει; Σκοπός της συγκεκριμένης Επιτροπής είναι:

Η εκπόνηση ενός συνεκτικού Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τον Έβρο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ιδίως:

1. Η εκπόνηση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, μέχρι το τέλος του 2023, με στόχο:

α. Την αναγέννηση των δασικών εκτάσεων της περιοχής και, ειδικά, του πολύτιμου Δάσους της Δαδιάς, περιλαμβάνοντας παρεμβάσεις αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος προς όφελος του οικοσυστήματος, αλλά και της περιοχής,

β. τη δημιουργία υποδομών για την αντιπλημμυρική θωράκιση των πεδινών, αλλά και των περιαστικών περιοχών – όπου χρειάζεται – σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,

γ. τη στοχευμένη στήριξη παραγωγικών ομάδων, κλάδων, αλλά και συγκεκριμένων περιοχών που έχουν επηρεαστεί δυσμενώς από την μεγάλη πυρκαγιά και τις επιπτώσεις αυτής, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, αλλά και σε κλάδους άμεσα σχετιζόμενους με τις δασικές εκτάσεις,

δ. τη δημιουργία ενός σχεδίου τουριστικής προβολής της πληττόμενης περιοχής, αλλά και δημιουργίας δράσεων και παρεμβάσεων πολιτισμού τόσο στις άμεσα πληττόμενες, όσο και στις έμμεσα πληττόμενες περιοχές του Έβρου.

2. Η υποβολή προτάσεων μέτρων νομοθετικής, κανονιστικής και οργανωτικής φύσης για τα ζητήματα της περ. 1 στην αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής του ν. 4797/2021 ή άλλα Συλλογικά κυβερνητικά όργανα.

3. Για την εκπόνηση από την Επιτροπή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος θα ληφθεί υπ’ όψη:

α. η Έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης,

β. το κυβερνητικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και

γ. οι ανάγκες που έχουν προκύψει μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή.

4. Το έργο της Επιτροπής παρακολουθείται από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής που συστάθηκε με την υπό στοιχεία Π.Υ.Σ. 3/29.3.2021 (Α’ 56).

5. Για την εκτέλεση του έργου της, η Επιτροπή απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, των Ο.Τ.Α. ή άλλων φορέων, οι οποίες οφείλουν να παρέχουν σε αυτήν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, χωρίς καθυστέρηση. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητεί και περαιτέρω πληροφορίες, αναλύσεις ή ειδικές εκθέσεις από ειδικούς συμβούλους ή άλλους φορείς.

6. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της με την εκπόνηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος!

Συγκρότηση της Επιτροπής

 1. Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:
 2. Τον Χρήστο Τριαντόπουλο, Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιο για θέματα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, ως Προέδρο,
 3. τον Αθανάσιο Πετραλιά, Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
 4. τον Αθανάσιο Κοντογεώργη, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό,
 5. τον Δημήτριο Σκάλκο, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
 6. τον Ευστάθιο Σταθόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 7. τον Εμμανουήλ Λογοθέτη, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
 8. τον Δημόκριτο Κωνσταντάκο, Αντιστράτηγο, Διοικητή του Δ’ Σώματος Στρατού,
 9. τον Γεώργιο Αμυρά, Ειδικό Σύμβουλο του Πρωθυπουργού,
 10. τον Μιχάλη Αργυρού, Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ),
 11. τον Φώτιο Μάρη, Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
 12. τον Παναγιώτη Λιαργκόβα, Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Πρόεδρο του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών,
 13. τον Ευάγγελο Δρυμπέτα, Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
 14. τον Κωνσταντίνο Χαζάκη, Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
 15. τον Ιωάννη Γήτα, Καθηγητή στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου
  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως μέλη,
 16. τον Σταύρο Μπένο, Πρόεδρο του Σωματείου «Διάζωμα»,
 17. τον Βασίλειο Γιαννακόπουλο, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 18. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά. Τα λοιπά μέλη ορίζουν τους αναπληρωτές τους στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής
ViberΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Viber για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
TelegramΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Telegram για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
Scroll to Top