Ν.ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ, “ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ (ΚΑΙ ΠΛΗΤΗ ΡΗΞΗ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ) ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟ ΒΟΘΡΟ”!

Ν.ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ, “ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ (ΚΑΙ ΠΛΗΤΗ ΡΗΞΗ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ) ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟ ΒΟΘΡΟ”!

Ἀπαιτοῦμε δυναμική ἀντιπαράθεση (καί πλήρη ρήξη, ἂν χρειαστεῖ) μὲ τὸν καθεστωτικὸ βόθρo!

Τέλος οἱ χαριτωμενιὲς καὶ τὰ μισόλογα! Ὄχι ἄλλα κείμενα καὶ κειμενάκια καὶ ἐπιστολὲς μὲ «ἐπιχειρήματα» καὶ παρακάλια. Ἀπαιτοῦμε πλέον δυναμική ἀντιπαράθεση (καί πλήρη ρήξη, ἂν χρειαστεῖ) μὲ τὸν καθεστωτικὸ βόθρο, κανονικὸ ξεσηκωμὸ τοῦ λαοῦ σέ δρόμους καί πλατεῖες καί αὐστηρὲς προειδοποιήσεις πὼς ὅποιος ἀχρεῖος δὲν καταψηφίσει τὸ αἶσχος μέσα στὸ κυνοβούλιο, θὰ ἀφορίζεται καὶ θὰ κηρύσσεται persona non grata στὶς ἐκκλησίες καὶ ὅπου ἀλλοῦ συναθροίζονται Ὀρθόδοξοι πιστοὶ (νὰ πᾶνε στὶς Στοές, στὴν Ἕνωση Ἀθέων καὶ στοὺς καφενέδες τοῦ Σύριζα στὶς ἑπόμενες ἐκλογὲς γιὰ νὰ μαζέψουν ψήφους)! Ἀνάθεμα, ἀποκοπή καὶ excommunicatio κανονικὰ πρὸς ὅλους! Καὶ νὰ διαμηνυθεῖ ἐπίσης στὸ ἀντίχριστο καθεστὼς ὅτι τὸ βδέλυγμα δέν θὰ περάσει!

Εἶστε ἱκανοὶ νὰ τὸ κάνετε; Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ σταθεῖτε ἐπί τέλους στοιχειωδῶς στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων οὔτε καὶ στὸ τρομακτικὸ αὐτὸ θέμα, σηκωθεῖτε καὶ ἀπαλλᾶξτε μας ἀπὸ τὴν τραγικὴ παρουσία σας, πρὶν ἀρχίσει νὰ βρέχει φωτιὰ καὶ θειάφι ἀπὸ τὸν οὐρανό! Πάντως μὲ τὰ κείμενα, τίς ἀναλύσεις καὶ τὰ (τύποις διαφωνοῦντα ἀλλὰ ἐπὶ τῆς οὐσίας νανουριστικὰ) κηρύγματα τελειώσαμε. Καὶ νὰ τὰ ἀκοῦνε αὐτὰ καὶ οἱ ἁπλοὶ παπᾶδες, ἂν τυχὸν καί τούς θέσετε πάλι καὶ ἐδῶ θέμα πειθαρχίας (ἐλπίζω νὰ καταλάβουν πιὰ ἐπί τέλους ποιούς ὀλέθριους δρόμους στρώνουνε οἱ τυφλὲς ὑπακοές). Δὲν ὑπάρχει πιά οὔτε χρόνος, οὔτε ὑπομονὴ γιὰ ἄλλες καθυστερήσεις, δικαιολογίες καὶ ὑπεκφυγές. Τώρα εἶναι πλέον ὁ καιρὸς τοῦ ἀνένδοτου ἀγώνα!

Νεκτάριος Δαπέργολας

Scroll to Top