Ο Αλέκος Παπαδόπουλος αποκαλύπτει: Το χρέος εκτοξεύθηκε στα 400 δισ. ευρώ, με κρυφό εσωτερικό δανεισμό 46,7 δισ. ευρώ - Επιπτώσεις για τους δικαιούχους λόγω των εμβολίων COVID-19

Ο Αλέκος Παπαδόπουλος αποκαλύπτει: Το χρέος εκτοξεύθηκε στα 400 δισ. ευρώ, με κρυφό εσωτερικό δανεισμό 46,7 δισ. ευρώ – Επιπτώσεις για τους δικαιούχους λόγω των εμβολίων COVID-19

Ήταν Μάιος του 2023 όταν ο πρώην υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος απεκάλυπτε ότι το κράτος δανείζεται μυστικά τίς εἰσφορές τῶν ἐργαζομένων γιά νά μήν ἐκτίθεται στίς ἀγορές.

Στατιστικές ἀλχημεῖες, προκειμένου νά ἀποκρυβεῖ τό πραγματικό ὕψος τῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀπό τήν διεθνῆ κοινότητα, καταγγέλλει μέ ἄρθρο του ὁ πρώην Ὑπουργός Οἰκονομικῶν Ἀλέκος Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ προϋπολογισμός τοῦ 2022 ἔκλεισε μέ ἔλλειμμα 4,7 δισ. εὐρώ.

Ας δούμε πρώτα το σχετικό άρθρο από την Εφημερίδα Εστία και στη συνέχεια τη θανάσιμη προοπτική των ασφαλισμένων που έπρεπε απαραίτητα να εμβολιαστούν με τα εμβόλια COVID-19.

Δείτε τι συμβαίνει στις ΗΠΑ εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας των προγραμμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, Medicare και Medicaid μέχρι το 2028.

-Όσο λιγότερα άτομα είναι αποδέκτες αυτών των προγραμμάτων, τόσο το καλύτερο…

Ας ξεκινήσουμε με το άρθρο του Αλέκου Παπαδόπουλου για τη λαθροχειρία-εωτερικό δανεισμό 46,7 δισ από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Εφημερίς Εστία Μάι 10, 2023

ΣΗΜΑ κινδύνου γιά τήν πραγματική κατάσταση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἐκπέμπει ὁ πρώην ὑπουργός Οἰκονομικῶν Ἀλέκος Παπαδόπουλος.

Μέ μία ἀνοιχτή ἐπιστολή-κόλαφο πρός τούς ἀρχηγούς τῶν τριῶν μεγαλύτερων κομμάτων –ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ καί ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ– ὁ πρώην ὑπουργός Οἰκονομικῶν ἀναφέρεται στά μεγάλα προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας προειδοποιῶντας ὅτι μπορεῖ νά ὁδηγήσουν σέ μία νέα χρεοκοπία τήν χώρα.

Ὁ κ. Παπαδόπουλος κάνει λόγο γιά προσπάθεια ἐξωραϊσμοῦ τῆς δημοσιονομικῆς καταστάσεως καί σημαντικό πολιτικό ρίσκο δημοσιονομικῆς διαχειρίσεως τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν, ἀνεξαρτήτως ἀποτελέσματος, καί ἀναφέρεται σέ μιά ρόδινη εἰκόνα πού ἐμφανίζεται στούς ψηφοφόρους ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐξέλιξη καί τά μεγέθη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, κρύβοντας τά δομικά προβλήματα.

Ὑπογραμμίζει μέ ἔμφαση ὅτι τό ὕψος τοῦ κρατικοῦ χρέους ξεπέρασε αὐτό πού ἦταν κατά τήν κορύφωση τῆς πρόσφατης κρίσεως χρέους τό 2011, ξεπερνῶντας τά 400 δισ., μακράν τό ὑψηλότερο ἀπό τήν εἴσοδο τῆς χώρας στήν ζώνη τοῦ εὐρώ, καί καταγγέλλει στατιστικές ἀλχημεῖες, προκειμένου νά ἀποκρυβεῖ τό πραγματικό ὕψος τῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἀπό τήν διεθνῆ κοινότητα.

Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ Κυβέρνησις, προκειμένου νά ἐμφανίσει τό δημόσιο χρέος μικρότερο, ὑπερδιπλασίασε τόν δανεισμό τοῦ Κράτους ἀπό φορεῖς τῆς Γενικῆς Κυβερνήσεως καί ἀπέφυγε ἰσόποσο δανεισμό ἀπό τίς ἀγορές.

Συγκεκριμένα, ὁ ΟΔΔΗΧ εἶχε δανειστεῖ στίς 31.12.2022 ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος μέ συμφωνίες ἐπαναγορᾶς (repos) διαθέσιμα τῶν φορέων τῆς Γενικῆς Κυβερνήσεως 46,7 δισ. Τό χρέος αὐτό δέν προσμετρᾶται στό δημόσιο χρέος, στό ὁποῖο ὑπολογίζεται μόνον τό χρέος τοῦ Κράτους πρός τούς δανειστές του ἐκτός Γενικῆς Κυβερνήσεως.

Ὅπως τονίζει, οἱ τεράστιοι ὄγκοι δημόσιου καί κρατικοῦ χρέους, ἡ διαρκῶς ἐπιδεινούμενη διάρθρωσίς τους (μεγάλη αὔξησις τοῦ πολύ βραχυπρόθεσμου δανεισμοῦ, repos), καθώς καί ἡ ἁλματώδης αὔξησις τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ, ἐμβάλλουν σέ ἀνησυχία σχετικῶς πρός τήν δυνατότητα τοῦ Κράτους νά ἀνταποκριθεῖ στίς ὑποχρεώσεις του. Ἡ ἀνοικτή ἐπιστολή πού ἔχει τίτλο «Τά ρίσκα τοῦ ἐξωραϊσμοῦ τῆς δημοσιονομικῆς κατάστασης», δημοσιεύεται στό K-report καί ἀναφέρεται στήν ἀνακοίνωση τῆς ΕΛΣΤΑΤ περί πρωτογενοῦς πλεονάσματος 273 ἑκατομμυρίων εὐρώ τό 2022, τήν ὁποία καί χαρακτηρίζει «ὡς δῆθεν πρωτοφανές ἐπίτευγμα, ἐνῷ ἀντίθετα ἄλλα δημοσιονομικά στοιχεῖα μείζονος σημασίας προβλήθηκαν ἀνεπαρκῶς ἤ ἀποσιωπήθηκαν παντελῶς». Αὐτή ἔχει ὡς ἀκολούθως:

Ἀξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι τῆς Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ἀπευθύνομαι σ’ ἐσᾶς μέ αἴσθηση εὐθύνης, ἐπίγνωσης καί σεβασμοῦ, μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη ἀνακοίνωση τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ἡ ὁποία ἀνακοίνωσε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι τό 2022 ἔκλεισε μέ πρωτογενές πλεόνασμα 273 ἑκ.

Τό συγκεκριμένο δημοσιονομικό στοιχεῖο προβλήθηκε μετ’ ἐπιτάσεως ὡς δῆθεν πρωτοφανές ἐπίτευγμα, ἐνῷ ἀντίθετα ἄλλα δημοσιονομικά στοιχεῖα μείζονος σημασίας προβλήθηκαν ἀνεπαρκῶς ἤ ἀποσιωπήθηκαν παντελῶς.

Συγκεκριμένα, ἀποσιωπήθηκε ὅτι τό 2022:

(α) Τό ἀποτέλεσμα ἐκτέλεσης τοῦ Προϋπολογισμοῦ ἦταν ἔλλειμμα 4.727 ἑκ. (ἐπισημαίνεται ὅτι τό ἀποτέλεσμα τοῦ Προϋπολογισμοῦ εἶναι ἡ διαφορά ἀνάμεσα στά ἔσοδα καί τίς δαπάνες περιλαμβανομένων τῶν τόκων, ἐνῷ τό πρωτογενές ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ διαφορά ἀνάμεσα στά ἔσοδα καί τίς δαπάνες χωρίς τούς τόκους.)

(β) Τό ὕψος τοῦ δημόσιου χρέους σέ ἀπόλυτους ἀριθμούς ξεπέρασε αὐτό πού εἶχε κατά τήν κορύφωση τῆς πρόσφατης κρίσης χρέους τό 2011 καί ἔφτασε τά 356.256 ἑκ. (171,3% τοῦ ΑΕΠ), τό ὑψηλότερο ἀπό τήν εἴσοδο τῆς χώρας στή ζώνη τοῦ εὐρώ.

(γ) Τό ὕψος τοῦ κρατικοῦ χρέους ξεπέρασε αὐτό πού ἦταν κατά τήν κορύφωση τῆς πρόσφατης κρίσης χρέους τό 2011 καί ἔφτασε τά 400.276 ἑκ. (192,4% τοῦ ΑΕΠ), μακράν τό ὑψηλότερο ἀπό τήν εἴσοδο τῆς χώρας στήν ζώνη τοῦ εὐρώ.

(δ) Οἱ κυβερνητικές ἐγγυήσεις –ἐν δυνάμει χρέος– ξεπέρασαν τά 29,8 δισ., μακράν οἱ μεγαλύτερες ἀπό τήν εἴσοδο τῆς χώρας στή ζώνη τοῦ εὐρώ.

(ε) Τό πραγματικό ΑΕΠ ὑπολείπεται ἀκόμη τοῦ πραγματικοῦ ΑΕΠ πού εἶχε ἡ χώρα πρίν ἀπό τήν πρόσφατη κρίση χρέους (ΑΕΠ 2011: 194,2 δισ., ΑΕΠ 2022: 192,1 δισ.).

(στ) Τό ὀνομαστικό ΑΕΠ εἶναι ἐλαφρῶς μεγαλύτερο ἀπό τό ὀνομαστικό ΑΕΠ πού εἶχε ἡ χώρα πρίν ἀπό τήν πρόσφατη κρίση χρέους (ΑΕΠ 2011: 203,3 δισ., ΑΕΠ 2022: 208 δισ.).

Χωρίς διάθεση νά ἀμφισβητήσω τό νομότυπο τῶν ἐγγραφῶν καί τήν ἐγκυρότητα τῶν στοιχείων τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ἐπισημαίνω ὅτι ἡ σύμμετρη προβολή τῶν παραπάνω συνιστᾶ προσπάθεια ἐξωραϊσμοῦ τῆς δημοσιονομικῆς κατάστασης καί σημαντικό πολιτικό ρίσκο δημοσιονομικῆς διαχείρισης τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν, ἀνεξαρτήτως ἀποτελέσματος. Γιατί οἱ ἀγορές καί οἱ οἶκοι ἀξιολόγησης εἶναι σέ θέση νά ἀκτινογραφοῦν ἀκριβέστερα τά μεγέθη καί νά ἀπαιτήσουν προσαρμογές τίς ὁποῖες τό ἐκλογικό σῶμα θά εἶναι ἀνέτοιμο νά δεχτεῖ.

Σ’ αὐτό τό πνεῦμα θέλω νά κάνω καί κάποιες ἐπί πλέον ἐπισημάνσεις. Προκαλεῖ ἰδιαίτερη ἐντύπωση καί εὔλογα ἐρωτηματικά ἡ τεράστια διαφορά (44,1 δισ.) μεταξύ δημόσιου καί κρατικοῦ χρέους. Ἡ διαφορά αὐτή ἦταν μόλις 12 δισ. τό 2011 καί 25 δισ. τό 2019. Δεδομένου ὅτι τό Κράτος εἶναι ἕνας μόνο ἀπό τούς ἑκατοντάδες φορεῖς τῆς Γενικῆς Κυβέρνησης, πῶς ἐξηγεῖται τό δημόσιο χρέος νά εἶναι πολύ μικρότερο ἀπό τό κρατικό χρέος; Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό προκύπτει ἀπό τή σύγκριση τῶν ὁρισμῶν δημόσιου καί κρατικοῦ χρέους. Δημόσιο χρέος εἶναι τό σύνολο τῶν χρεῶν ὅλων τῶν φορέων τῆς Γενικῆς Κυβέρνησης πρός τρίτους (δανειστές ἐκτός Γενικῆς Κυβέρνησης), ἐνῷ κρατικό χρέος εἶναι τό σύνολο τῶν χρεῶν τοῦ Κράτους πρός ὅλους τούς δανειστές του (ἐντός καί ἐκτός Γενικῆς Κυβέρνησης).

Πῶς γίνεται, λοιπόν, ὅλοι οἱ φορεῖς τῆς Γενικῆς Κυβέρνησης μαζί νά ἔχουν χρέος πολύ μικρότερο ἀπό τό χρέος τοῦ Κράτους; Προφανῶς τό ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, προκειμένου νά ἐμφανίσει τό δημόσιο χρέος μικρότερο, ὑπερδιπλασίασε τό δανεισμό τοῦ Κράτους ἀπό φορεῖς τῆς Γενικῆς Κυβέρνησης καί ἀπέφυγε ἰσόποσο δανεισμό ἀπό τίς ἀγορές. Συγκεκριμένα, ὁ ΟΔΔΗΧ εἶχε δανειστεῖ στίς 31.12.2022 ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος μέ συμφωνίες ἐπαναγορᾶς (repos) διαθέσιμα τῶν φορέων τῆς Γενικῆς Κυβέρνησης 46,7 δισ. Τό χρέος αὐτό δέν προσμετρᾶται στό δημόσιο χρέος, ἀφοῦ στό δημόσιο χρέος προσμετρᾶται μόνο τό χρέος τοῦ Κράτους πρός τούς δανειστές του ἐκτός Γενικῆς Κυβέρνησης.

Οἱ ὄγκοι δημόσιου καί κρατικοῦ χρέους θά πρέπει νά ἀντιμετωπίζονται μέ μεγάλη ἐπιφυλακτικότητα, ἀφοῦ στό τέλος τοῦ 2022:

(α) Ὑπῆρχαν ἀπλήρωτες ληξιπρόθεσμες ὑποχρεώσεις 1.710 ἑκ. (ἤδη 2.502 ἑκ. τέλος Μαρτίου 2023).

(β) Ὑπῆρχαν ἐκκρεμεῖς ἐπιστροφές φόρων 658 ἑκ.

(γ) Εἶχε ἑτεροχρονιστεῖ ἡ πληρωμή δαπανῶν 1.383 ἑκ. εὐρώ.

(δ) Ὑπῆρχαν ἐκκρεμεῖς καταπτώσεις ἐγγυήσεων 1.300 ἑκ. καί

(ε) ἐνδεχομένως πολλές ἀκόμη ἄγνωστου ὕψους ὑποχρεώσεις.

Οἱ τεράστιοι ὄγκοι δημόσιου καί κρατικοῦ χρέους, ἡ διαρκῶς ἐπιδεινούμενη διάρθρωσή τους (μεγάλη αὔξηση τοῦ πολύ βραχυπρόθεσμου δανεισμοῦ, repos), καθώς καί ἡ ἁλματώδης αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ ἐμβάλλουν σέ ἀνησυχία σχετικά μέ τή δυνατότητα τοῦ Κράτους νά ἀνταποκριθεῖ στίς ὑποχρεώσεις του. Ἡ Κυβέρνηση διαβεβαιώνει ὅτι τά ταμειακά διαθέσιμα τῆς χώρας διατηροῦνται σέ ὑψηλά ἐπίπεδα (περίπου ὅσα παρέλαβε τό 2019, 36-38 δισ.) καί ἐξασφαλίζουν μία ἄνεση δανεισμοῦ, καθώς καί μία σιγουριά ἄν προκύψουν δυσκολίες.

Ὡστόσο, ἀπό τά παραπάνω δεδομένα ἀνακύπτουν ὁρισμένα σοβαρά καί κρίσιμα ἐρωτήματα:

(α) Ἄν τά ταμειακά διαθέσιμα τῶν φορέων τῆς Γενικῆς Κυβέρνησης εἶναι 36-38 δισ., τότε πῶς μπόρεσε ἡ Κυβέρνηση νά δανειστεῖ 46,7 δισ. στίς 31.12.2022;

(β) Ἀφοῦ ἡ Κυβέρνηση ἔχει ἤδη δανειστεῖ καί δαπανήσει ὅλα τά διαθέσιμα τῶν φορέων τῆς Γενικῆς Κυβέρνησης, πῶς αὐτά ἐξακολουθοῦν νά εἶναι διαθέσιμα γιά τήν ἀντιμετώπιση μιᾶς ἔκτακτης ἀνάγκης;

(γ) Τά διαθέσιμα τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων (Κοινό Κεφάλαιο) μέ τί ὅρους τά δανείστηκε ἡ Κυβέρνηση ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος; Εἰδικότερα, τά ταμειακά διαθέσιμα τοῦ Ταμείου Ἐπικουρικῆς Κεφαλαιοποιητικῆς Ἀσφάλισης (οἱ εἰσφορές τῶν ἐργαζομένων στούς ἀτομικούς κουμπαρᾶδες πού διαφημίζει ἡ Κυβέρνηση) μέ τί ὅρους τά δανείστηκε;

(δ) Εἶναι θεμιτό νά δανείζεται ἡ Κυβέρνηση τίς εἰσφορές τῶν ἐργαζομένων μέ συμφωνίες ἐπαναγορᾶς (repos) γιά ταμειακή διευκόλυνσή της καί λογιστική μείωση τοῦ δημόσιου χρέους;

(ε) Ποιός μεριμνᾶ γιά τήν ἀποδοτική ἐπένδυση τῶν διαθεσίμων τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων πρός ὄφελος ἐργαζομένων καί συνταξιούχων;

(στ) Ποιός ἐκπροσωπεῖ τά συμφέροντα ἐργαζομένων καί συνταξιούχων στίς συμφωνίες ἐπαναγορᾶς (repos) πού συνάπτει ὁ ΟΔΔΗΧ μέ τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καί δανείζεται τίς εἰσφορές τους;

(ζ) Σκοπεύει καί εἶναι σέ θέση ἡ Κυβέρνηση νά ἐπιστρέψει τά δανεικά ἀπό τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα (Κοινό Κεφάλαιο), ὥστε νά ἀξιοποιηθοῦν ἀποδοτικότερα;

Οἱ ἀσταμάτητα προβαλλόμενες ἀναβαθμίσεις, ἡ μή κατάκτηση τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδας, σημαίνει ὅτι τά ἑλληνικά ὁμόλογα βρίσκονται ἀκόμη ἐκτεθειμένα στή ζώνη τῆς κερδοσκοπικῆς κατηγορίας καί ἡ κατ’ ἐξαίρεση ἀγορά τους ἀπό τήν ΕΚΤ δέν πρέπει νά θεωρεῖται δεδομένη καί ἄνευ ὅρων. Κατόπιν αὐτῶν εἶναι αὐτονόητο ὅτι τά περιθώρια ἐπί πλέον δανεισμοῦ γιά τή χώρα εἶναι πολύ περιορισμένα. Τυχόν ὑπέρβαση αὐτῶν τῶν περιθωρίων ἡ ὅποια ἀξιοπρόσεκτη διόγκωση τοῦ δανεισμοῦ ἀπό τίς ἀγορές ἀναπόφευκτα θά ὁδηγήσει σέ αὔξηση τῶν περιθωρίων κινδύνου στά ἐπιτόκια δανεισμοῦ.

Δυστυχῶς, ὁ δανεισμός ἀπό τίς ἀγορές φαίνεται ὅτι εἶναι πλέον γιά τήν Κυβέρνηση καί τή χώρα μονόδρομος, ὁ ὁποῖος εἶναι πολύ πιθανό νά καταλήγει σέ δύσβατο μονοπάτι ἄν δέν γίνει μιά πιό συνετή διαχείριση τῶν προσδοκιῶν. Μέ αὐτό τό σκεπτικό, ὁ ἀκριβής προσδιορισμός τῆς δημοσιονομικῆς κατάστασης τῆς χώρας πρίν ἀπό τίς ἐπικείμενες ἐκλογές μπορεῖ νά ἀποτρέψει τήν ἐπανάληψη τῶν δεινῶν τῆς τραυματικῆς κρίσης χρέους. Ἡ συνεχής καί συγχρονισμένη προβολή μιᾶς ρόδινης εἰκόνας γιά τήν κατάσταση τῶν δημόσιων οἰκονομικῶν δέν ὑπηρετεῖ τό δημόσιο συμφέρον καί δέν ἐπιτρέπει στόν πολίτη νά χαράξει καί νά ἀκολουθήσει ἀξιόπιστη προσωπική καί ἐπαγγελματική πορεία. Πρόσφατο παράδειγμα, ἡ καταιγιστική καί συγχρονισμένη προβολή τοῦ σχετικά ἀσήμαντου καί οὐσιαστικά ἀνύπαρκτου πρωτογενοῦς πλεονάσματος καί ἡ ἐξαφάνιση τοῦ ἐλλείμματος πολλῶν δισεκατομμυρίων, καθώς καί τῆς πρωτοφανοῦς διόγκωσης δημόσιου καί κρατικοῦ χρέους. Θά εἶναι ἄραγε αὐτές οἱ ἐκλογές εὐκαιρία νά τεθοῦν πρός συζήτηση τά πραγματικά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ κοινωνία μας ἤ θά ἐπαναληφθοῦν τά ἴδια σφάλματα πού μᾶς ὁδήγησαν στή πρόσφατη χρεοκοπία;

GBEfWnRWgAAWTv8

Ἡ εὐθύνη σας ὡς ἐπί κεφαλῆς τῶν κομμάτων ἐξουσίας θά εἶναι βαριά καί μή συγγνωστή, ἄν ἡ χώρα ἐκτροχιαστεῖ δημοσιονομικά, μέσα σέ αὐτήν τήν 10ετία ἤ στίς ἀρχές τῆς ἑπόμενης κάτω ἀπό τό βάρος τῶν ἐπαναλαμβανόμενων ἀνεύθυνων καί ἀστόχαστων ἐπεκτατικῶν πολιτικῶν. Πιστεύω βαθιά καί ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς προτείνω τήν ἄμεση συγκρότηση ἀπό κοινοῦ μιᾶς σταθερῆς Ἐθνικῆς Δημοσιονομικῆς Στρατηγικῆς, ἔστω μετά τίς ἐκλογές, ὡς ἄφευκτη ἀνάγκη λόγῳ τῆς ἐπικίνδυνα ἀσθενοῦς ἀκόμη ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Νομίζω ὅτι αὐτά καί πολλά ἄλλα ἀδιάψευστα καί βοῶντα στοιχεῖα γιά τήν πραγματική κατάσταση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας σᾶς ὑποχρεώνουν, ὡς ἐπί κεφαλῆς τῶν κόμματων ἐξουσίας, νά ἀκολουθήσετε αὐτόν τόν ἀναπόφευκτο, ὀδυνηρό, προσωπικό καί πολιτικό μονόδρομο.

David Martin 454X340

David Martin, Ph.D

Μέσω αυτού του πειράματος γενετικής μηχανικής, τον εμβολιασμο με τα εμβόλια COVID-19, έχουν κυριολεκτικά εγχύσει «σπόρους του χαμού» σε καθημερινούς ανθρώπους σαν ένα σπρέι κατσαρίδων.

Με βάση μια εκτίμηση του 2011, πιστεύει ότι επιπλέον 700 εκατομμύρια θα σκοτωθούν από αυτό το βιολογικό όπλο – και γνωρίζουν για τους κινδύνους από το 2005. Aνάμεσά τους θα μπορούσαν να είναι και οι δικαιούχοι των ελληνικών Ασφαλιστικών Ταμείων από τα οποία η κυβέρνηση δανείστηκε κρυφίως τα 46,7 δισ

By Joseph Mercola July 16, 2022/THE EPOCH TIMES

Ο David Martin, Ph.D., παρουσιάζει στοιχεία ότι οι ενέσεις COVID-19 δεν είναι εμβόλια, αλλά βιολογικά όπλα που χρησιμοποιούνται ως μορφή γενοκτονίας σε ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό

Η πρωτεΐνη ακίδας που παράγουν τα εμβόλια COVID-19 είναι ένας γνωστός βιολογικός παράγοντας που προκαλεί ανησυχία
Ο Martin πιστεύει ότι ο αριθμός που μπορεί να πεθάνει μπορεί να είχε αποκαλυφθεί το 2011, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τη «δεκαετία εμβολιασμού»

Ο στόχος για τη δεκαετία του εμβολιασμού ήταν η μείωση του πληθυσμού κατά 15% παγκοσμίως, που θα ήταν περίπου 700 εκατομμύρια νεκροί. Αυτό μπορεί να ανέρχεται σε 75 εκατομμύρια έως 100 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθαίνουν από εμβόλια COVID-19 στις ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε σε ποιο χρονικό διάστημα μπορεί να πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ο Martin πρότεινε «υπάρχουν πολλοί οικονομικοί λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι ελπίζουν ότι είναι από τώρα έως το 2028».

Η προβλεπόμενη έλλειψη ρευστότητας των προγραμμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης, Medicare και Medicaid μέχρι το 2028 υποδηλώνει ότι «όσο λιγότερα άτομα είναι αποδέκτες αυτών των προγραμμάτων, τόσο το καλύτερο».

Ο Martin πιστεύει ότι αυτός μπορεί να είναι ο λόγος που τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω στοχοποιήθηκαν πρώτα με πυροβολισμούς COVID-19

Σε αυτή την αποκαλυπτική συνέντευξη με τον Greg Hunter του USAWatchdog.com, ο David Martin, Ph.D., παρουσιάζει στοιχεία ότι οι ενέσεις COVID-19 δεν είναι εμβόλια αλλά βιολογικά όπλα που χρησιμοποιούνται ως μορφή γενοκτονίας σε ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό.1

Τον Μάρτιο του 2022, ο Martin κατέθεσε ομοσπονδιακή αγωγή κατά του Προέδρου Βiden, του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και των Κέντρων για Υπηρεσίες Medicare και Medicaid ισχυριζόμενος ότι οι πυροβολισμοί COVID-19 μετατρέπουν το σώμα σε εργοστάσιο βιολογικών όπλων, που κατασκευάζει πρωτεΐνη ακίδας. Όχι μόνο ο όρος «εμβόλιο» είναι παραπλανητικός όταν αναφέρεται σε εμβόλια για τον COVID-19, αλλά είναι και ανακριβής καθώς πρόκειται στην πραγματικότητα για μια μορφή γονιδιακής θεραπείας.2

«Και όχι μόνο δεν πρόκειται να μας μηνύσουν, ξέρετε, για συκοφαντική δυσφήμιση ή παραπληροφόρηση, αλλά στην πραγματικότητα θεωρούμε τους ανθρώπους ποινικά υπεύθυνους για την εγχώρια τρομοκρατία τους, τα εγκλήματά τους κατά της ανθρωπότητας και την ιστορία του οπλισμού του κορωνοϊού που χρονολογείται από το 1998. » λέει ο Martin.3

Ο SARS-CoV-2 βρίσκεται στα σκαριά εδώ και δεκαετίες

Ο Martin ασχολείται με την παρακολούθηση αιτήσεων και εγκρίσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας από το 1998. Η εταιρεία του, M-Cam International Innovation Risk Management, είναι ο μεγαλύτερος ανάδοχος στον κόσμο άυλων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στη χρηματοδότηση σε 168 χώρες. Η M-Cam έχει επίσης παρακολουθήσει παραβιάσεις των συνθηκών βιολογικών και χημικών όπλων για λογαριασμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ, μετά τον φόβο του άνθρακα τον Σεπτέμβριο του 2001.4

Σύμφωνα με τον Martin, υπάρχουν περισσότερες από 4.000 πατέντες που σχετίζονται με τον κοροναϊό SARS. Η εταιρεία του έχει επίσης κάνει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της χρηματοδότησης της έρευνας που περιλαμβάνει τη χειραγώγηση των κοροναϊών που προκάλεσαν το SARS ως υποκατηγορία της οικογένειας των κορωνοϊών βήτα.

Μεγάλο μέρος της έρευνας χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) υπό τη διεύθυνση του Δρ Anthony Fauci.5

Ο Martin εξήγησε:6

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για τους ακροατές και τους θεατές σας να θυμούνται ότι ήταν το 1999 όταν ο Anthony Fauci και ο Ralph Baric στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας Chapel Hill αποφάσισαν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν όπλα για τον κορονοϊό που κατοχύρωσαν το 2002 — και ακούσατε σωστά αυτή την ημερομηνία, είναι ένας χρόνος πριν από το ξέσπασμα του SARS στην Κίνα.

Ξέρετε, ήξεραν ότι ήταν ένα βιολογικό όπλο από το 2005. Ήξεραν ότι ήταν αποτελεσματικό στο να βλάψει τους πληθυσμούς, να εκφοβίσει και να εξαναγκάσει τους πληθυσμούς».

BARIC22image

Ralph Baric

Οι πυροβολισμοί COVID-19 είναι μια «πράξη βιοτρομοκρατίας»

Σύμφωνα με τον Martin, η πρωτεΐνη ακίδας που κατασκευάζουν οι λήψεις COVID-19 είναι μια προσομοίωση υπολογιστή μιας χίμαιρας της πρωτεΐνης ακίδας του κορωνοϊού. «Στην πραγματικότητα, δεν είναι εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. Είναι μια οδηγία ακίδας πρωτεΐνης για να κάνει το ανθρώπινο σώμα να παράγει μια τοξίνη και αυτή η τοξίνη έχει προγραμματιστεί ως γνωστός βιολογικός παράγοντας ανησυχίας σε σχέση με τα βιολογικά όπλα την τελευταία μιάμιση δεκαετία», είπε. 7

Αντί να αποτελούν μέτρο δημόσιας υγείας, όπως γινόταν ευρέως, οι πυροβολισμοί για τον COVID-19 είναι μια πράξη βιολογικών όπλων και βιοτρομοκρατίας.

Ο Martin μοιράστηκε ότι το 2015, ο Δρ Peter Daszak, επικεφαλής της EcoHealth Alliance που διοχέτευσε ερευνητικά δολάρια από το NIAID στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Wuhan για την έρευνα του κορωνοϊού, δήλωσε-8:

«Πρέπει να αυξήσουμε την κατανόηση του κοινού για την ανάγκη για ιατρικά αντίμετρα όπως το εμβόλιο για τον πανικό κορωνοϊό. Βασικός μοχλός είναι τα μέσα ενημέρωσης και τα οικονομικά θα ακολουθήσουν τη δημοσιότητα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διαφημιστική εκστρατεία προς όφελός μας, για να φτάσουμε στα πραγματικά ζητήματα. Οι επενδυτές θα ανταποκριθούν εάν δουν κέρδος στο τέλος της διαδικασίας».

peter daszak latimes e1587071535990

Peter Daszak

Ο Daszak, τον οποίο ο Martin αναφέρει ως «ο επικεφαλής του ξεπλύματος χρήματος», «στην πραγματικότητα δήλωσε ότι όλη αυτή η άσκηση ήταν μια εκστρατεία εγχώριου τρόμου για να κάνει το κοινό να αποδεχθεί την παγκόσμια πλατφόρμα εμβολίων χρησιμοποιώντας ένα γνωστό βιολογικό όπλο. Και αυτά είναι τα δικά τους λόγια, όχι η ερμηνεία μου», είπε ο Martin.9

Martin> 100 εκατομμύρια στις ΗΠΑ μπορεί να πεθάνουν λόγω εμβολιασμών COVID

Τόσο οι βολές COVID-19 της Pfizer όσο και της Moderna περιέχουν αλληλουχίες νουκλεϊκών οξέων που δεν αποτελούν μέρος της φύσης και δεν έχουν εισαχθεί προηγουμένως στο ανθρώπινο σώμα. Αυτό ισοδυναμεί με ένα πείραμα γενετικής μηχανικής που δεν πέρασε από μελέτες σε ζώα ή κλινικές δοκιμές.

Ωστόσο, ήδη άνθρωποι πεθαίνουν από τους πυροβολισμούς και, δηλώνει ο Martin, «πολλοί ακόμη θα» λόγω ζητημάτων όπως θρόμβοι αίματος, βλάβη στο καρδιαγγειακό σύστημα και προβλήματα με το ήπαρ, τα νεφρά και την πνευμονική λειτουργία.10

Αναμένεται επίσης μια επίθεση αναπαραγωγικών περιπτώσεων και καρκίνου που σχετίζονται με τους πυροβολισμούς. «Το γεγονός είναι ότι ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων που υφίστανται ένεση κουβαλούν ήδη τους σπόρους του θανάτου τους», είπε ο Martin.11 Όσο για το πόσοι μπορεί να πεθάνουν, ο Martin πιστεύει ότι οι αριθμοί μπορεί να είχαν αποκαλυφθεί το 2011, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τη «δεκαετία εμβολιασμού» τους:12

2022 07 17 4.56.04 μ.μ. e1658066752551

«Με βάση τη δική τους εκτίμηση για το 2011, και… αυτή είναι μια ανατριχιαστική εκτίμηση, αλλά πρέπει απλώς να την εκθέσουμε… Όταν το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates, το κινεζικό CDC, το Jeremy Farrar Wellcome Trust και άλλοι δημοσίευσαν το The Decade of Vaccination για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2011, ο δηλωμένος στόχος τους ήταν η μείωση του πληθυσμού κατά 15% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Βάλτε το στην προοπτική, πρόκειται για περίπου 700 εκατομμύρια ανθρώπους νεκρούς… και αυτό θα έδινε τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε αυτό σίγουρα ως αναλογία του πληθυσμού με ένεση κάπου μεταξύ 75 και 100 εκατομμυρίων ανθρώπων».

2022 07 17 4.49.49 μ.μ. 1 e1658066326272

Όταν ρωτήθηκε σε ποιο χρονικό διάστημα μπορεί να πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ο Martin πρότεινε «υπάρχουν πολλοί οικονομικοί λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι ελπίζουν ότι θα είναι από τώρα έως το 2028».

Προγράμματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Medicare και Medicaid έως το 2028.

«Όσο λιγότεροι άνθρωποι είναι αποδέκτες Κοινωνικής Ασφάλισης, Medicare και Medicaid, τόσο το καλύτερο», είπε ο Martin. «Δεν αποτελεί έκπληξη, είναι πιθανώς ένα από τα κίνητρα που οδήγησαν στη σύσταση ότι τα άτομα άνω των 65 ετών ήταν τα πρώτα άτομα που έλαβαν ένεση».

«Γιατί ξαφνικά ακυρώνονται 700 πτήσεις την ημέρα επειδή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, οι αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν πιλότους; … το βρώμικο μυστικό … είναι ότι πολλοί πιλότοι που αντιμετωπίζουν μικροαγγειακά προβλήματα και προβλήματα πήξης, και αυτό τους κρατά έξω από το πιλοτήριο, το οποίο είναι ένα καλό μέρος για να μην τους έχετε εάν πρόκειται να υποστούν θρόμβο και ακολούθως εγκεφαλικό ή καρδιακή προσβολή», είπε ο Martin.

«Αλλά το πρόβλημα είναι ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε ακριβώς το ίδιο φαινόμενο στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Στην πραγματικότητα, η στόχευση στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης είναι μεγάλη, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε γιατρούς και νοσηλευτές που θα είναι μεταξύ των ασθενών και των νεκρών. Και αυτό σημαίνει ότι οι άρρωστοι και οι ετοιμοθάνατοι επίσης δεν λαμβάνουν φροντίδα.»15

Γιατί οι λήψεις COVID μπορεί να αλλάξουν το DNA σας

Έχει τονιστεί από τα μέσα ενημέρωσης και τους αξιωματούχους δημόσιας υγείας ότι τα εμβόλια COVID-19 δεν αλλάζουν το DNA. Ωστόσο, ο Martin εφιστά την προσοχή σε μια ελάχιστα γνωστή επιχορήγηση από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, γνωστή ως Δαρβινικά χημικά συστήματα,16 που περιελάμβανε έρευνα για την ενσωμάτωση του mRNA σε στοχευμένα γονιδιώματα.

No wonder Moderna had a big head start in their program! CEO Stephane Bancel designed and help build the BSL-4 Wuhan China lab where the virus was assembled during that time. All the pieces came together over years of collaboration to bring the products forward in “warp speed.” pic.twitter.com/QncFEnKzrp

— Peter McCullough, MD MPH (@P_McCulloughMD) July 17, 2022

Σύμφωνα με τον Martin:17

«Η Moderna ξεκίνησε… με την πλάτη μιας 10ετούς επιχορήγησης του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών. Και αυτή η επιχορήγηση ονομαζόταν Δαρβινικά χημικά συστήματα… το έργο που οδήγησε στη δημιουργία της ίδιας της εταιρείας Moderna ήταν ένα έργο όπου ανακάλυπταν συγκεκριμένα πώς να γράψουν το mRNA στο γονιδίωμα οποιουδήποτε στόχου αναζητούσαν.

Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας μονοκύτταρος οργανισμός, θα μπορούσε να είναι ένας πολυκύτταρος οργανισμός ή θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος. Και το γεγονός είναι ότι η Moderna ξεκίνησε με το να έχει αποδείξει ότι το mRNA μπορεί να διαμολυνθεί και να εγγραφεί στο ανθρώπινο γονιδίωμα».

Είναι εντελώς άγνωστο ποιες θα είναι οι βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του αναλόγου της πρωτεΐνης ακίδας που υπάρχει μέσα σε άτομα που έλαβαν ενέσεις COVID-19. Ωστόσο, όσον αφορά την αλλαγή του γονιδιώματος, ο Martin δηλώνει ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι το mRNA έχει την ικανότητα να γράφει στο DNA των ανθρώπων και «ως εκ τούτου, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις δεν πρόκειται να είναι απλώς συμπτωματικές. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις θα είναι ότι το ανθρώπινο γονιδίωμα των ατόμων που θα υποβληθούν σε ένεση πρόκειται να αλλάξει.»18

Η απάτη αφαιρεί την ασπίδα ευθύνης της Big Pharma

Η επίθεση άνθρακα του 2001, η οποία προήλθε από ιατρική και αμυντική έρευνα, οδήγησε στην ψήφιση του νόμου PREP, ο οποίος αφαιρούσε την ευθύνη για τους κατασκευαστές ιατρικών αντιμέτρων έκτακτης ανάγκης.

Αυτό σημαίνει ότι όσο οι ΗΠΑ βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επιτρέπονται πράγματα όπως τα «εμβόλια» κατά του COVID-19 βάσει εξουσιοδότησης χρήσης έκτακτης ανάγκης. Και όσο ισχύει η άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης, οι κατασκευαστές αυτών των πειραματικών γονιδιακών θεραπειών δεν είναι οικονομικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη προέρχεται από τη χρήση τους.

Δηλαδή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι «εμβόλια». Εάν αυτές οι ενέσεις ΔΕΝ είναι εμβόλια, τότε η ασπίδα ευθύνης πέφτει, επειδή δεν υπάρχει ασπίδα ευθύνης για ένα ιατρικό αντίμετρο έκτακτης ανάγκης που είναι η γονιδιακή θεραπεία. Επιπλέον, οι αγωγές που μπορούν να αποδείξουν τις εταιρείες που εμπλέκονται σε απάτη θα αναιρούν επίσης την ασπίδα ευθύνης. Ο Μartin δηλώνει: 19

«Ένα από τα βολικά πράγματα σχετικά με τον νόμο PREP είναι ότι η ασπίδα ασυλίας έναντι της ευθύνης είναι στην πραγματικότητα τόσο καλή όσο και η απουσία απάτης. Διότι αν υπήρξε απάτη στη γνωστοποίηση των γεγονότων, που οδήγησε σε άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης, τότε όλη η ασπίδα ασυλίας εξαφανίζεται.

Επομένως, ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό για συνομιλίες όπως αυτή που πρέπει να προωθηθούν και να προηγηθούν είναι επειδή οι φαρμακευτικές εταιρείες — και σε αυτές περιλαμβάνονται η Pfizer και η Moderna και η J&J — γνωρίζουν ότι διαιωνίζουν μια απάτη. Το σπουδαίο με αυτό είναι ότι όταν διαπιστωθεί αυτή η απάτη, το 100% της ευθύνης επιστρέφει σε αυτούς. Oταν μια απάτη ήταν η βάση για μια απάτη, τότε έχουμε στην πραγματικότητα μια σειρά από άλλα νομικά μέσα που σας επιτρέπουν να τρυπήσετε αυτό το πέπλο. Τελικά, δεν υπάρχει αμφιβολία… και είναι αρκετά προφανές με βάση τα τρέχοντα δεδομένα θνησιμότητας και νοσηρότητας που δεδομένου του γεγονότος ότι, όταν πρόκειται για βιολογικά όπλα και βιοτρόμο, κάθε καταμέτρηση επιφέρει πρόστιμο 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό μας δίνει το ομοσπονδιακό καταστατικό.

Η ποινή για την εταιρική εγχώρια τρομοκρατία, όταν έχετε ανά καταμέτρηση υποχρεώσεις 100 εκατομμυρίων δολαρίων ανά pop — αυτή είναι μια υπαρξιακή απειλή που αφαιρεί μια εταιρεία όπως η Pfizer ή μια εταιρεία όπως η Moderna. Και για αυτό εργαζόμαστε καθημερινά».

Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε την πρόοδο των εν εξελίξει νομικών υποθέσεων που επιδιώκουν να αποκαλύψουν την αλήθεια – ότι μια εγκληματική οργάνωση επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο του παγκόσμιου πληθυσμού μέσω της δημιουργίας κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βιοόπλων που διατίθενται στο εμπόριο ως νέοι ιοί και ενέσεις – μπορείτε να βρείτε όλα οι λεπτομέρειες στο ProsecuteNow.io, έναν ιστότοπο που συντάχθηκε από τον Martin και τους συνεργάτες του.20

Δημοσιεύθηκε αρχικά στις 16 Ιουλίου 2022 στο Mercola.com
Πηγές και Αναφορές

Originally published July 16, 2022 on Mercola.com
Sources and References

1 Rumble, Greg Hunter’s USA Watchdog June 28, 2022
2 Europe Reloaded March 23, 2022
3 Rumble, Greg Hunter’s USA Watchdog June 28, 2022, 1:21
4, 5 Substack July 24, 2021
6 Rumble, Greg Hunter’s USA Watchdog June 28, 2022, 9:52
7, 8, 9 Rumble, Greg Hunter’s USA Watchdog June 28, 2022, 3:26
10, 11 Rumble, Greg Hunter’s USA Watchdog June 28, 2022, 6:22
12 Rumble, Greg Hunter’s USA Watchdog June 28, 2022, 7:58
13, 14 Rumble, Greg Hunter’s USA Watchdog June 28, 2022, 12:40
15 Rumble, Greg Hunter’s USA Watchdog June 28, 2022, 13:38
16 National Science Foundation, Darwinian Chemical Systems
17, 18 Rumble, Greg Hunter’s USA Watchdog June 28, 2022, 17:21
19 Rumble, Greg Hunter’s USA Watchdog June 28, 2022, 52:01
20 Prosecute Now

ViberΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Viber για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
TelegramΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Telegram για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
Scroll to Top