Τι προβλέπει ο νόμος για τη συμμετοχή πολιτικού αρχηγού σε εταιρεία του εξωτερικού:

Τι προβλέπει ο νόμος για τη συμμετοχή πολιτικού αρχηγού σε εταιρεία του εξωτερικού:

Η συμμετοχή του σε εταιρείες του εξωτερικού περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα για τον Στέφανο Κασσελάκη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του προέδρου του κοινοβουλευτικού κόμματος.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η συμμετοχή πολιτικών προσώπων σε εταιρείες του εξωτερικού απαγορεύεται και προβλέπονται αυστηρές ποινές, αλλά δεν υπάρχει αποκλεισμός από το πολιτικό αξίωμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βουλή, ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει υποβάλει ακόμα την αρχική δήλωση πόθεν έσχες, καθώς η προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2024. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι η συμμετοχή του σε εταιρείες εκτός Ελλάδας αποτελεί παράβαση του νόμου.

Οι πηγές αναφέρουν ότι ακόμα και εάν ερμηνευθούν οι σχετικές διατάξεις ευνοϊκά, ο Στέφανος Κασσελάκης θα έπρεπε να αποχωρήσει από τις εταιρείες εντός δύο μηνών από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Αυτή η προθεσμία, ωστόσο, έχει παρέλθει, πράγμα που σημαίνει ότι θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο 3213/2003, η συμμετοχή πολιτικών προσώπων σε εταιρείες με έδρα το εξωτερικό απαγορεύεται, με ποινές φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματικό πρόστιμο. Ακόμα και οι πιο ευνοϊκές ερμηνείες των διατάξεων θα έδιναν περιθώριο δύο μηνών για αποχώρηση από τις εταιρείες, προθεσμία που έχει παρέλθει.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3213/2003

Στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς και τους Υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων ως ανωτέρω, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους Δημάρχους απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα.

Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται

3. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα στην αλλοδαπή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Η κατά παράβαση της παραγράφου 2 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα σε: α) κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα κατά την έννοια υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, ή β) κράτος, που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 6 και 7 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, τιμωρείται με την ίδια ποινή.

Ενώ στην παράγραφο 5 σημειώνεται

5.α Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν να μεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην διάταξη.
β. Η μεταβίβαση δεν επηρεάζει και δεν αίρει το αξιόποινο για τις ήδη συντελεσθείσες παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν σε εταιρίες που έχουν πραγματική ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα ή σε κράτος που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α΄167) και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ επίκληση των ως άνω διατάξεων, όπως ισχύουν.

Πάντως, η Επιτροπή Πόθεν Εσχες της Βουλής δεν μπορεί να παραπέμψει τον κ. Κασσελάκη στη δικαιοσύνη μέχρι να λάβει τη δήλωση πόθεν έσχες του, αλλά ο αρμόδιος εισαγγελέας μπορεί να παρέμβει αυτοβουλία.

ViberΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Viber για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
TelegramΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Telegram για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
Scroll to Top