mitsotakis solts 2023

Νομιμοποιεῖ 300.000 μετανάστες γιά νά κερδίσει εὐρωπαϊκό ἀξίωμα

Ἐκλεκτός τοῦ Καγκελλαρίου Σόλτς ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης – Τί ζητεῖ τό Βερολῖνο ἀπό τήν Κυβέρνηση γιά χιλιάδες ἀλλοδαπούς – Ἡ μυστική ἀπόφασις τοῦ ΚΥΣΕΑ

ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 οἱ «Finan-cial Times» τοῦ Λονδίνου κυκλοφόρησαν μέ τό ἑξῆς πρωτοσέλιδο «Ἡ Ἑλλάδα σχεδιάζει νά νομιμοποιήσει ἕως καί 300.000 μετανάστες», γιά νά ἀντιμετωπίσει τίς αὐξανόμενες ἐλλείψεις στήν ἀγορά ἐργασίας, ἀναδεικνύοντας τό δίλημμα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ δεξιές κυβερνήσεις ὅταν προσπαθοῦν νά περιορίσουν τίς παράνομες ἀφίξεις. Ὁ ὑπουργός Μεταναστεύσεως Δημήτρης Καιρίδης δήλωσε τήν Τρίτη ὅτι τό σχέδιο ἀποσκοπεῖ στήν ἀνακούφιση τῶν ὠξυμμένων ἐλλείψεων στήν γεωργία, τόν τουρισμό καί τίς κατασκευές, καί περιλαμβάνει μετανάστες τῶν ὁποίων οἱ ἄδειες παραμονῆς ἔχουν λήξει ἤ εἶναι χωρίς ἔγγραφα.

Tοῦ Μανώλη Κοττάκη

Ὁ Καιρίδης ὑπεστήριξε ὅτι ἡ πρωτοβουλία δέν θά ἐνθαρρύνει περισσότερη παράνομη μετανάστευση, ἀλλά «θά ἐνισχύσει τά δημόσια ἔσοδα μέ φόρους καί εἰσφορές γιά τήν ἀπασχόληση καί θά βοηθήσει στήν ἀντιμετώπιση δραματικῶν ἐλλείψεων σέ ὁρισμένους τομεῖς.» Τό σχέδιο συζητήθηκε τήν Τρίτη σέ σύσκεψη γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ἀλλά δέν ἔχει ἀκόμη ἐπισημοποιηθεῖ.

Ἀμέσως, μετά τήν κυκλοφορία τῆς ἐφημερίδας, προκλήθηκε σάλος στήν Ἀθήνα. Ὁ ἴδιος ὁ ὑπουργός διέψευσε ὅτι εἶχε μιλήσει στήν ἐφημερίδα, ἐνῷ ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Παῦλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε τούς δημοσιογράφους ὅτι δέν τίθεται τέτοιο θέμα: «Δέν ὑπάρχει καμμία πρόθεση τῆς κυβέρνησης γιά ἑλληνοποιήσεις ἤ νομιμοποιήσεις». Ψευδῶς, ὅπως ἀποδεικνύεται σήμερα. Στίς 17 Νοεμβρίου 2023 ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπισκέφθηκε τό Βερολῖνο.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες πού εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητας, ἀμέσως μετά τήν συνάντησή του μέ τόν Καγκελλάριο Σόλτς, ἡ Γερμανία ἐπέμεινε νά δεχθεῖ ἡ Ἑλλάδα πίσω στό ἔδαφός της τοὐλάχιστον 30.000 πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι ἀξιοποίησαν τό ἄσυλο πού τούς ἔδωσε ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία καί μέ τά προσωρινά διαβατήρια μετανάστευσαν στήν Γερμανία. Σύμφωνα μέ ἀξιόπιστες πηγές, στήν ἴδια συνάντηση συζητήθηκε τό περιεχόμενο τῆς διακήρυξης ἀρχῶν Ἑλλάδας – Τουρκίας, πού στήν πραγματικότητα ἀποτελοῦσε τό κείμενο πού εἶχαν ἑτοιμάσει οἱ Γερμανοί τό 2021, ἀλλά ἐγκαταλείφθηκε ἆρον ἆρον ἀπό τούς ἐνοχλημένους Τούρκους μετά τήν συμφωνία Δένδια – Σούκρι γιά τήν ὁριοθέτηση ἀποκλειστικῆς οἰκονομικῆς ζώνης Ἑλλάδος – Αἰγύπτου. Τέλος, ὁ Καγκελλάριος πού τρέφει πλέον ἰδιαίτερη συμπάθεια πρός τόν Πρωθυπουργό καί μᾶλλον ὄχι μεγάλη στήν πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς φόν ντέρ Λάυεν, ἔκαναν καί μία γενικώτερη ἐπισκόπηση τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐξελίξεων καί τῆς κουζίνας τῶν Βρυξελλῶν ἐν ὄψει τῶν ἐπερχόμενων εὐρωεκλογῶν. Αἴφνης, λίγο πρίν ἀπό τήν ψήφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ καί τό κλείσιμο τῆς Βουλῆς, γιά τίς διακοπές τῶν Χριστουγέννων, ὁ κύριος Καιρίδης φέρνει αἰφνιδιαστικά τροπολογία στήν Βουλή μέ τήν ὁποία ὑλοποιεῖ αὐτό τό ὁποῖο ἀποκάλυψαν οἱ «Financial Times», ὅτι συζητήθηκε μυστικά στό Κυβερνητικό Συμβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας γιά τούς 300.000 μετανάστες καί τό ὁποῖο ὁ ἴδιος καί ἡ Κυβέρνηση διέψευδαν μετά βδελυγμίας! Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ νομοσχεδίου αἰφνιδίασε δυσάρεστα τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας καί τόν πρώην Πρωθυπουργό Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὁ ὁποῖος κάλεσε τήν Κυβέρνηση νά ἀποσύρει τήν τροπολογία-σκάνδαλο. Στόν κύριο Σαμαρᾶ ἀνέλαβε νά ἀπαντήσει τό πολιτικό του τέκνο Ἄδωνις Γεωργιάδης, τόν ὁποῖο, ὅπως ὑπενθυμίζουν ἄσπονδοι φίλοι του μέσα στήν ΝΔ, παρακολουθοῦσε ἡ Κυβέρνηση μέ τίς ὑποκλοπές καί γνωρίζει πολλά γιά τήν δράση του. Τό ὑπονοούμενο, προφανές.

Τήν ἴδια ὥρα, φιλοκυβερνητικές ἐφημερίδες ἐπισήμαιναν μέ νόημα σέ ρεπορτάζ τους ὅτι «ἀνεβαίνουν οἱ μετοχές τοῦ κυρίου Μητσοτάκη στήν Εὐρώπη» καί ὑπενθύμιζαν τό πυκνό πρόγραμμα τῶν ταξιδιῶν του ἀπό τόν Ἰούνιο ἕως σήμερα στίς Βρυξέλλες, στήν Ρίγα τῆς Λεττονίας, στό Βίλνιους τῆς Λιθουανίας, στήν Νέα Ὑόρκη, στήν Βαλέτα τῆς Μάλτας, στήν Γρανάδα τῆς Ἱσπανίας, στήν Βάρνα τῆς Βουλγαρίας, στά Τίρανα τῆς Ἀλβανίας, στό Λονδῖνο, στό Βερολῖνο, καί ἀλλοῦ. Οἱ ἴδιες ἐφημερίδες παρατηρῶντας τήν κινητικότητα πού ἐπιδεικνύουν κορυφαῖα πολιτικά πρόσωπα τῆς παρατάξεως τήν ἀποδίδουν στίς πληροφορίες, ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἀναζητεῖ εὐρωπαϊκό ρόλο. Χωρίς νά τό διαψεύδουν. Καί τό πλέον ἐνδιαφέρον: ἕνας ἀπό τούς πλέον πληροφορημένους Ἕλληνες μέ τόν ὁποῖο μοιράστηκε ἡ στήλη μας τό πάζλ αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων καί τῶν πληροφοριῶν, ὑποστήριξε ὅτι «ὁ Σόλτς θά ἤθελε τόν Πρωθυπουργό σέ εὐρωπαϊκή θέση ὑπό τήν προϋπόθεση, ὅτι μέχρι τόν προσεχῆ Ὀκτώβριο πού θά κριθοῦν οἱ θέσεις τοῦ Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ Προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, καί τοῦ ὕπατου ἐκπροσώπου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική καί τήν Ἄμυνα, δέν θά ἔχει ὑποπέσει σέ ἄλλο σοβαρό πολιτικό σφάλμα ὅσο οἱ ὑποκλοπές.»

Ἡ εἰκόνα ὁλοκληρώνεται ἀπό τό γεγονός, ὅτι ὑπουργοί πού φέρονται ὅτι θά ἤθελαν νά διαδεχθοῦν τόν Κυριάκο Μητσοτάκη στήν πρωθυπουργία μετά ἀπό ψηφοφορία στήν κοινοβουλευτική ὁμάδα, ἐπιδεικνύουν ἐσχάτως τεράστια κινητικότητα καί δέν ἀπουσιάζουν ἀπό καμμία κοινωνική ἐκδήλωση. Ἐνῷ μέ τίς μακρόσυρτες κοινοβουλευτικές διαδικασίες τῆς Ἐξεταστικῆς γιά τά Τέμπη καί τῆς δίκης express γιά τούς ἀξιωματούχους τῶν σιδηροδρόμων, ὁ Πρωθυπουργός καθυστερεῖ τίς δικαστικές ἐξελίξεις γιά τίς ὑποκλοπές καί «κερδίζει χρόνο», ὅπως λέει, μέχρι τήν κρίσιμη περίοδο πού θά κριθεῖ ποιοί θά καταλάβουν τίς εὐρωπαϊκές θέσεις. Ἡ στήλη ἔχει ἀποκαλύψει στό παρελθόν αὐτές τίς φιλοδοξίες, ἔστω καί ἄν ὁ Πρωθυπουργός ἐπιχείρησε νά τίς διαψεύσει στήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης μέ τήν προσθήκη ὅτι …θέλουμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτόν. Μᾶλλον ὁ ἴδιος θέλει νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν Ἑλλάδα. Σήμερα ἐπανερχόμαστε σέ συνέχεια προηγούμενων σημειωμάτων μας γιά τόν γάμο τόν ὁμοφύλων, γιά τόν ὁποῖο ἐπισημάναμε ὅτι ἄν νομοθετηθεῖ πρίν ἀπό τίς εὐρωεκλογές, θά σηματοδοτεῖ τήν βούληση τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τήν μετακίνησή του σέ εὐρωπαϊκό ἀξίωμα.

Ἐπανερχόμαστε γιά νά σημειώσουμε τά ἑξῆς: πρῶτον, ὁ συσχετισμός εἶναι ἀκόμα ρευστός, καί δέν εὐνοεῖ τήν μετακίνηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό ἀξίωμα πού ἐπιθυμεῖ. Ἡ ἄνοδος τῆς Ἀκροδεξιᾶς ἀνατρέπει τούς συσχετισμούς καί δυσκολεύει τά πράγματα. Δεύτερον, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι δέν θά ἐπιδιώξει μέ στρατηγικές κινήσεις νά ἀποτελέσει τόν ἰδανικό ὑποψήφιο σέ περίπτωση πού ὁ συσχετισμός του τό ἐπιτρέψει. Θά κάνει τά πάντα. Μέσῳ τῆς προσεγγίσεώς του μέ τόν Ἐρντογάν, διά τῶν ὑποχωρήσεων, διευκολύνει πρωτίστως τήν Δύση νά τά βρεῖ μαζί του.

Big game. Τρίτον, ὅλες του οἱ κινήσεις στήν σκακιέρα, διεθνῆ καί ἐσωτερική, θά πρέπει νά μελετῶνται μέ βάση καί τήν ρήτρα φιλοδοξίας τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Ἄν τό εὐρωπαϊκό ἀξίωμα περνᾶ, ἐκτός ἀπό τήν διάθεση ὅπλων στήν Οὐκρανία, τήν κατάργηση τοῦ βέτο, τό προξενιό Τουρκίας – ΗΠΑ καί μέσα ἀπό τήν νομιμοποίηση 300.000 παράνομων μεταναστῶν, νά εἶστε βέβαιοι ὅτι θά τό κάνει. Καί δέν θά ὑπολογίσει τόν Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Οὔτε θά τόν πειράξει πού συγκυβερνᾶ καί νομοθετεῖ μαζί μέ τόν κάποτε μισητό ΣΥΡΙΖΑ.

Ὁ Πρωθυπουργός, ὡς ἔξυπνος πολιτικός πού εἶναι, ἐφ’ ὅσον συντρέξουν οἱ προϋποθέσεις, θά ἐπιλέξει νά φύγει στό πίκ του, ὄχι στό ναδίρ του. Τό ἐρώτημα πού ἀπομένει εἶναι ἄν ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα τῆς ΝΔ γνωρίζει σέ τί συμπράττει ἤ ἁπλῶς «κρατᾶ τό φανάρι». Διότι ὅταν οἱ βουλευτές θά διεκδικήσουν τήν ἐπανεκλογή τους, ὁ κύριος Μητσοτάκης θά ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τό ταμεῖο.

ΠΗΓΗ

ViberΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Viber για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
TelegramΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Telegram για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
Scroll to Top