Αντισυνταγματικός ο νόμος της κυβέρνησης Μητσοτάκη που απαγορεύει στον Ν. Ανδρουλάκη να ενημερωθεί γιατί παρακολουθούνταν!

Αντισυνταγματικός ο νόμος της κυβέρνησης Μητσοτάκη που απαγορεύει στον Ν. Ανδρουλάκη να ενημερωθεί γιατί παρακολουθούνταν!

Το ίδιο ισχύει και για όλα τα θύματα των κυβερνητικών υποκλοπών.

Ομόφωνα κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ως αντισυνταγματικός ο νόμος που είχε εγκρίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και εφαρμόστηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στην υπόθεση της παρακολούθησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, απαγορεύοντας του να ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθησής του.

Η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε παρακολουθηθεί για εθνικούς λόγους.

Μετά την απόφαση του ΣτΕ, τώρα πρέπει να αποκαλυφθεί ποιες πληροφορίες από εντός και εκτός Ελλάδος και ποιες αναφορές-εκτιμήσεις υποστήριξαν την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι έξι διευθυντές της Ειδικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπέγραψαν την αναγκαία εντολή, η εισαγγελέας την επικύρωσε και το Μαξίμου έδωσε την έγκρισή του για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Με ομόφωνη απόφαση, η Ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου κρίνει ότι το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης ενημέρωσης των πληττομένων από παρακολούθηση είναι υπέρμετρο, ακόμη κι αν η επίκληση αφορά εθνική ασφάλεια, και ως εκ τούτου θεωρείται ανίσχυρο και αντισυνταγματικό.

Έτσι, η υπόθεση Ανδρουλάκη επιστρέφει στην Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων, η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα βάσει των νέων δεδομένων.

Σημειώνεται ότι η σύνθεση της Αρχής αυτής έχει αλλάξει με νεώτερο νόμο, ενώ και η νομοθεσία για το απόρρητο έχει τροποποιηθεί με νεότερο νόμο του 2022, ο οποίος ωστόσο δεν έχει εξεταστεί από το ΣτΕ.

Τι θα συμβεί μετά τη σημαντική απόφαση του ΣτΕ για την υπόθεση Ανδρουλάκη παραμένει αβέβαιο, καθώς ο πρόεδρος της Αρχής, Χρήστος Ράμμος, πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα τις επόμενες ημέρες.

Η απόφαση του ΣτΕ και το σκεπτικό της

«Η  Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος η Ευαγγελία  Νίκα και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Μαρλένα Τριπολιτσιώτη) έκανε μερικά δεκτή την  αίτηση ακυρώσεως κατά της πράξης του  προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., με την οποία απορρίφθηκε το από 7.9.2022 αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη να του γνωστοποιηθούν,  η εισαγγελική διάταξη και ο πλήρης φάκελος με το υλικό που είχε συλλεγεί, μετά την επιβολή σε βάρος του, του μέτρου άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του

Συγκεκριμένα το ΣτΕ έκρινε: «Η ρύθμιση του άρθρου 87 του ν. 4790/2021, με το οποίο θεσπίσθηκε στην περίπτωση επιβολής του μέτρου άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας η πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας ενημέρωσης του θιγόμενου, μετά τη λήξη του μέτρου, ακόμη και όταν δεν υφίσταται διακινδύνευση των σκοπών εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν στην επιβολή του, αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό του απαραβίαστου της επικοινωνίας, που δεν δικαιολογείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του κράτους δικαίου, και, συνεπώς, αντίκειται στα άρθρα 19 παρ. 1 του Συντάγματος, 5 παρ. 1 και 15 παρ. 1 της οδηγίας 2002/58, 7, 8 και 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 8 της ΕΣΔΑ και είναι ανίσχυρη.

Επομένως, η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος που ερείδεται στην ανωτέρω ανίσχυρη διάταξη, είναι μη νόμιμη, και για το λόγο αυτό, που βασίμως προβάλλεται, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, η πράξη αυτή να ακυρωθεί εν μέρει και η υπόθεση να αναπεμφθεί στην Α.Δ.Α.Ε. για νέα, νόμιμη κρίση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με την κριθείσα ως ανίσχυρη διάταξη του άρθρου 87 του ν. 4790/2021, διότι, όπως έγινε δεκτό, ο νεώτερος ν. 5002/2022 δεν είναι εφαρμοστέος σε εκκρεμή αιτήματα γνωστοποίησης στον θιγόμενο μέτρου άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του ληφθέντος υπό προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς· τούτο δε διότι με τον νεώτερο αυτό νόμο εισήχθη ένα νέο νομοθετικό καθεστώς που καταλαμβάνει όλη τη διαδικασία επιβολής της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και την έγκριση του επίμαχου μέτρου έως τη γνωστοποίηση της άρσης του.

Το καθεστώς αυτό αποτελεί ένα σύστημα με εσωτερική συνοχή, οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις του οποίου προσιδιάζουν στις αιτήσεις άρσης του απορρήτου που υποβάλλονται δυνάμει του διατάξεών του, προκειμένου να διεκπεραιωθούν κατά τις ειδικές ρυθμίσεις του και τις εγγυήσεις που το ίδιο θεσπίζει.

Τούτο επιρρωννύεται από την απουσία μεταβατικών διατάξεων, ισχύει δε κατά μείζονα λόγο προκειμένου για πολιτικά πρόσωπα, όπως ο αιτών, για τα οποία προβλέπεται ειδική δημόσια αρχή για την κίνηση της διαδικασίας υποβολής του αιτήματος άρσης του απορρήτου και ειδικό όργανο για την χορήγηση της πρώτης από τις δύο συνολικά απαιτούμενες άδειες έγκρισής του».

Αντίθετα, το ΣτΕ  αποφάνθηκε ότι «η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος που απέρριψε το αίτημα του αιτούντος να ενημερωθούν ο Πρόεδρος της Βουλής και οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το περιεχόμενο της εισαγγελικής διάταξης περί άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του, αιτιολογείται νομίμως, ο δε περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος».

ViberΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Viber για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
TelegramΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Telegram για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
Scroll to Top