Η Κοινή Διακήρυξη «Φιλίας» που υπέγραψαν Κ.Μητσοτάκης και Ρ.Τ.Ερντογάν – Τι κρύβει από πίσω;

Η Κοινή Διακήρυξη «Φιλίας» που υπέγραψαν Κ.Μητσοτάκης και Ρ.Τ.Ερντογάν – Τι κρύβει από πίσω;

Στις 7 Δεκεμβρίου, ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Τούρκος πρόεδρος, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντίστοιχα, υπέγραψαν μια Κοινή Διακήρυξη με τίτλο “Φιλία”, προκειμένου να ενισχύσουν τις σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Το κείμενο, συνταγμένο σε τρεις σελίδες με τη συμβολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, επικεντρώνεται σε θέματα όπως οι ανοιχτοί διάυλοι επικοινωνίας και η αποτροπή εχθρικών ενεργειών.

Η Διακήρυξη προτρέπει τις δύο χώρες να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το καλό κλίμα μεταξύ τους και επισημαίνει τις αξίες και τις αρχές του ΟΗΕ. Επιπλέον, προβλέπεται ανταλλαγή επισκέψεων σε όλα τα επίπεδα, προσδίδοντας έναν πρακτικό χαρακτήρα στη συμφωνία.

Παράλληλα, πηγές αναφέρουν ότι η Κοινή Διακήρυξη “Φιλίας” ενδέχεται να στηρίζεται σε μια μυστική ατζέντα, περιλαμβάνοντας πιθανές παραχωρήσεις από την Ελλάδα. Αυτές οι παραχωρήσεις φαίνεται να στοχεύουν στη δημιουργία ενός “θετικού κλίματος” μεταξύ των δύο χωρών, όπως υποστηρίζει η ίδια η συμφωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίλυση διαφορών και τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αν και η πραγματική φύση των πιθανών παραχωρήσεων παραμένει αδιευκρίνιστη.

Το γεγονός αυτό ανοίγει τον δρόμο για ελπιδοφόρες προοπτικές συνεργασίας και καλύτερης συνεννόησης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, αν και η εξέλιξη των γεγονότων θα καθορίσει την τελική επίδραση της Κοινής Διακήρυξης στις περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις.

Η Ελληνική Δημοκρατία αποφάσισε να υποχωρήσει από το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της από τα 12 ναυτικά μίλια σε 6 ναυτικά μίλια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη. Αυτό σημαίνει μια σημαντική αλλαγή στην περιοχή του Αιγαίου και των περιβάλλοντων υδάτων, με επιπτώσεις στις σχέσεις με γειτονικές χώρες.

Παράλληλα με αυτήν την απόφαση, η Ελλάδα συμφώνησε να μην διεξάγει ασκήσεις και αναχαιτίσεις τουρκικών μαχητικών σε περιοχές μεταξύ των 6 και 10 ναυτικών μιλίων. Αυτό συνιστά ένα περαιτέρω βήμα προς την ελάφρυνση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών και τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Επίσης, η συμφωνία προβλέπει τη συνέχιση της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, που είχε ξεκινήσει προηγουμένως. Αυτή η πτυχή της συμφωνίας αναδεικνύει την προσπάθεια για μείωση των στρατιωτικών εντάσεων και εδραίωση της ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Η εν λόγω ανακοίνωση αποτελεί σημαντικό επίκεντρο στη διπλωματική σκηνή, επηρεάζοντας τις γεωπολιτικές σχέσεις και τις προοπτικές συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες. Το περαιτέρω ξεδίπλωμα των εξελίξεων θα δείξει την πραγματική επίδραση αυτής της αλλαγής στις περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις.

Η Διακήρυξη «Φιλίας»:

Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Α.E. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η Α.E. κ. Recep Tayyip Erdoğan, εκπροσωπώντας τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους (που αποκαλούνται από κοινού «τα Μέρη»), έχοντας προεδρεύσει της 5ης συνάντησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας την 7η Δεκεμβρίου 2023, στην Αθήνα, σε πνεύμα καλής θέλησης και συνεργασίας,

PP1. Αναγνωρίζοντας την ανανεωμένη βούληση για συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεων των δύο χωρών,

PP2. Υπογραμμίζοντας ότι οι δεσμοί μεταξύ των δύο γειτονικών εθνών έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν σημαντικά την ευημερία και τη δυναμική της περιοχής,

PP3. Δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού προς όφελος και των δύο κοινωνιών σε κλίμα φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης,

PP4. Επιδιώκοντας ενίσχυση των διμερών σχέσεων μέσω των υφιστάμενων θεσμικών μηχανισμών,

PP5. Τονίζοντας ότι, προκειμένου να ενισχυθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας, αμφότερα τα Μέρη, χωρίς να θίγονται οι εκατέρωθεν νομικές θέσεις τους, θα καλλιεργούν πνεύμα αλληλεγγύης απέναντι στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις,

PP6. Υπογραμμίζοντας ότι για την προώθηση της εν λόγω θετικής ατμόσφαιρας και ατζέντας, αμφότερα τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή επισκέψεων σε κάθε επίπεδο με προσέγγιση προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων,

PP7. Υπενθυμίζοντας ότι μεταξύ των θεμελιωδών σκοπών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των παγκοσμίως αναγνωρισμένων αρχών του διεθνούς δικαίου είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και η φιλική συνεργασία μεταξύ των κρατών,

PP8. Έχοντας αποφασίσει να καλλιεργούν φιλικές σχέσεις, αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και κατανόηση και να επιλύουν κάθε διαφορά μεταξύ τους με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,

PP9. Υπογραμμίζοντας τη σημασία των αποτελεσματικών διαύλων και μηχανισμών επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο για την επιτυχή διαχείριση των διμερών τους σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων και δυνητικής κλιμάκωσης,

PP10 Τονίζοντας ότι και τα δύο Μέρη θα προσεγγίσουν τις σχέσεις τους με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και την εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ των λαών, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ευημερία και την ειρηνική συνύπαρξη των δύο γειτονικών λαών τους, τονίζοντας περαιτέρω ότι προς τούτο, υπό το φως της επιτευχθείσας σημαντικής προόδου σχετικά με την προώθηση της θετικής ατζέντας σε οικονομικά και εμπορικά θέματα μέσω του Κοινού Σχεδίου Δράσης, οι δύο πλευρές θα διερευνήσουν επιπρόσθετα θέματα συνεργασίας,

Συμφώνησαν στα κάτωθι:

OP1. Τα Μέρη συμφωνούν να συμμετέχουν σε συνεχείς εποικοδομητικές και ουσιαστικές διαβουλεύσεις με βάση τους ακόλουθους πυλώνες:

(α) Πολιτικός Διάλογος:

– σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος
– Διερευνητικές/ Διαβουλευτικές συνομιλίες

(β) Θετική Ατζέντα, στο πλαίσιο του ενισχυμένου Κοινού Σχεδίου Δράσης, που περιλαμβάνει μέτρα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς της επιχειρηματικότητας-οικονομίας, τουρισμού, μεταφορών, ενέργειας, καινοτομίας, επιστήμης και τεχνολογίας, γεωργίας, περιβαλλοντικής προστασίας, κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, νεολαίας, εκπαίδευσης και αθλητισμού και όποιον άλλο τομέα συμφωνηθεί από κοινού, με στόχο την επίτευξη σημαντικών και συγκεκριμένων παραδοτέων, εξορθολογίζοντας και επικαιροποιώντας συνεχώς την ατζέντα, με δομημένο τρόπο και νέα θέματα.

(γ) Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, που περιλαμβάνουν μέτρα στον στρατιωτικό τομέα που θα συνέβαλλαν στην εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης, καθώς και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές,

OP2. Τα Μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση, πρωτοβουλία, ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα αυτής της Διακήρυξης ή να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή τους.

OP3. Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ τους με φιλικό τρόπο, μέσω απευθείας διαβουλεύσεων μεταξύ τους ή με άλλα μέσα αμοιβαίας επιλογής, όπως προβλέπεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτή η Διακήρυξη δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία, δεσμευτική για τα Μέρη κατά το διεθνές δίκαιο. Καμία πρόνοια της Διακήρυξης αυτής δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι παράγει νομικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τα Μέρη.

Έγινε στην Αθήνα, την 7η Δεκεμβρίου 2023, σε δύο αντίγραφα, καθένα στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσα με όλα τα κείμενα να θεωρούνται εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ViberΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Viber για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
TelegramΑκολούθησε το patriotiko.gr στο Telegram για να βλέπεις τα νέα της ημέρας!
Scroll to Top